Palvelut

Avomuotoiset palvelut

Tuettu asuminen

Asumispalvelut

Huumehoidon avopalvelut

Avomuotoiset palvelut

Avomuotoisen palvelun tavoitteena on päihdetoipujien psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistaminen, sosiaalisten haasteiden selvittely, sekä heidän läheistensä auttaminen niin ammatillisesti kuin vertaistuellisesti.

Osallistujaa tuetaan yksilöllisesti ja vahvistetaan hänen kykyjään ja valmiuksiaan arjen hallintaan.  

Yksilömuotoinen palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka kokevat yksilötyöskentelyn luontevammaksi tavaksi käsitellä asioitaan.  

Ryhmämuotoisessa avopalvelupalvelussa käsitellään asioita ryhmätoiminnan keinoin. Ryhmämuotoisia palveluja voidaan toteuttaa myös toiminnallisina kokonaisuuksina, joissa keskustellaan yhdessä tekemisen lomassa, samalla käytännön taitoja oppien.  

Asiakkaaksi hakeudutaan oman terveysaseman sairaanhoitajan, psykologin tai lääkärin suoraohjantana. Palveluun voi hakeutua myös oman sosiaalityöntekijän kautta. 

Tarvittava voimavara löytyy ihmisestä itsestään, tehtävämme on auttaa sen löytämisessä!

Yhteys- ja lisätiedot:  

Palveluesihenkilö Arja Ruokonen 
040-1947095 
arja.ruokonen@tampereena-kilta.fi 

Sairaanhoitaja 
040-7151413 
Kartanonkatu 4 
33820 Tampere 

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on täysi-ikäisille suunniteltua kotiin annettavaa tukiasumisen palvelua. Palvelu tarjoaa tukea ja apua asumisen sekä elämänhallinnan vaikeuksissa.

Tuetun asumisen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja arjen taitoja. Koko työskentelyn ajan asiakas on palvelun keskiössä ja asiakkaalla on päätäntävalta omissa asioissaan koko sovitun tukijakson ajan.  

Palveluun hakeudutaan Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta. Palvelupyynnöt tehdään yhdessä asiakkaan sosiaalityöntekijän tai terveydenhuollon palvelussa toimivan työntekijän kanssa. 

Yhteys- ja lisätiedot:  

Palveluesihenkilö Arja Ruokonen 
040-1947095 
arja.ruokonen@tampereena-kilta.fi 

Kartanonkatu 4, 33820 Tampere 

Asumispalvelut

Tampereen A-Killan asumispalvelut muodostuvat kahdesta Asunto ensin -periaatteella toimivasta, päihteidenkäytön sallivasta yksiköstä Perkiön- ja Tuomaankadulla.

Palvelu on suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa mm.  

  • asumisessa ja arjen hallinnassa
  • itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamisessa
  • sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä

Palveluun hakeudutaan Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta. Lähettävä taho tai asiakkaan sosiaalityöntekijä lähettää palvelupyynnön asumispalveluihin.  

Vieraspaikkakuntalaiset hakeutuvat palveluun oman kuntansa sosiaalityöntekijän kautta. Perkiönkadun yksikkö on tarkoitettu tamperelaisille ja orivesiläisille. 

Kartanon tukiasunnot 

Kartanon tukiasunnot ovat tarkoitettu päihteetöntä elämäntapaa tavoitteleville ja niissä on mahdollista asua myös ilman varsinaista tukipalvelua. 

Yhteys- ja lisätiedot:  

Palveluesihenkilö Arja Ruokonen 
040-1947095 
arja.ruokonen@tampereena-kilta.fi 

Perkiönkatu 63 
33900 Tampere 

Asumisyksiköiden yhteystiedot:

Härmälän tukiasumisyksikkö

Tuomaankatu 9 A 1-2, 33900 Tampere
puh. 040 532 5748
aski.harmala@tampereena-kilta.fi 

Perkiönkadun tukiasumisyksikkö

Perkiönkatu 63, 33900 Tampere

puh. 040 707 0051
aski.perkionkatu@tampereena-kilta.fi 

Huumehoidon avopalvelut Tampere

Tampereen A-Kilta ry on mukana tuottamassa yhteistyössä A-Klinikka Oy:n ja  Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa huumehoidon avopalveluita.

Huumehoidon avopalvelut Tampereen toiminta perustuu yhteisöllisyyden ajatukselle. Jokainen voi osallistua oman kuntonsa mukaiseen toimintaan ja asiakkaat ovat osallisia päätöksenteossa. Yhteisötoiminta tarjoaa kuntoutumisen mahdollisuuksia myös niille asiakkaille, jotka eivät lopeta päihteiden käyttöä.

Huumehoidon avopalvelut Tampere – lisätietoja:

http://www.a-klinikka.fi/huumehoidon-avopalvelut-tampere

Tampereen A-Kilta osallistuu huumehoidon avopalveluiden osalta yhteisötoimintaan.

Yhteisöllistä toimintaa ohjaavat yhteisötyöntekijät. Ryhmien suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen osallistuvat myös asiakkaat.

Huumehoidon avopalvelut Tampere toimi aiemmin nimellä Jeesi.

Yhteys- ja lisätiedot:

Yhteisötoiminta
Sumeliuksenkatu 13 A, 4. krs, 33100 Tampere

Yhteisötoiminnan puhelinnumero on 044 2754 759 ja se on avoinna ma-pe klo 9-14, torstaisin suljettu.